معنی نشت کردن

نشت کردن
معادل ابجد

نشت کردن در معادل ابجد

نشت کردن
  • 1024
حل جدول

نشت کردن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

نشت کردن در لغت نامه دهخدا

  • نشت کردن. [ن َ ک َ دَ] (مص مرکب) زهیدن: نشت کردن آب، زهیدن آن. (یادداشت مؤلف). || منتشر شدن مایعی چون مرکب و جز آن بیش از حد لازم. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نشت کردن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

نشت کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) نم پس دادن تراویدن و بیرون زدن مایع از ظرف، درز کردن خبر برملا شدن: این خبر دهان بدهان گشت و معلوم نگشت از کجا نشت کرد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید