معنی نشبیل

نشبیل
معادل ابجد

نشبیل در معادل ابجد

نشبیل
  • 392
حل جدول

نشبیل در حل جدول

  • قلاب ماهیگیری
  • قلاب ماهی گیری
لغت نامه دهخدا

نشبیل در لغت نامه دهخدا

  • نشبیل. [ن ِ] (اِ) رجوع به نشپیل شود.

فرهنگ عمید

نشبیل در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

نشبیل در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

نشبیل در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) قلاب (عموما)، آهن پاره ای که بر سر موی اسب یا طنابی بندند و بدان ماهی گیرند شست ماهی گیری: هر یکی از بهر صید این ضعفا را تیز چو نشپیل کرده اند انامل. (ناصر خسرو. ‎ 244)، آلتی مانند قلاب که بوسیله آن خرما را از درخت فرود آورند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید