معنی نشانی

نشانی
معادل ابجد

نشانی در معادل ابجد

نشانی
 • 411
حل جدول

نشانی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نشانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

نشانی در فرهنگ معین

 • علامتی که با آن کسی یا چیزی یا جایی را بشناسند، آدرس. [خوانش: (نِ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نشانی در لغت نامه دهخدا

 • نشانی. [ن ِ] (اِ) علامتی که تمیز دهد چیزی را از دیگر چیزها. نشانه و علامتی که بدان چیزی یا کسی یا جائی را بازشناسند: اکنون دو راه. پدید کرده می آید و آن را نشانی هاست که بدان نشانی ها بتوان دانست نیکو و زشت. (تاریخ بیهقی ص 96). گفت حق تعالی بنده ای دوست گرفته، گفت آن چه نشانی دارد. (قصص الانبیاء ص 53).
  گفت جوحی را پدر ابله مشو
  گفت ای بابا نشانیها شنو
  این نشانی ها که گفت او یک به یک
  خانه ٔ ما راست بی تردید و شک. توضیح بیشتر ...
 • نشانی. [ن ِ] (اِخ) از احفاد مولانا جلال الدین مولوی و از شعرای قدیم عثمانی است. رجوع به قاموس الاعلام ج 6 شود. توضیح بیشتر ...
 • نشانی. [ن ِ] (اِخ) جلالی زاده مصطفی چلبی از شاعران عثمانی است و به سال 974 هَ. ق. درگذشته است. رجوع به قاموس الاعلام ج 6 شود. توضیح بیشتر ...
 • نشانی. [ن ِ] (اِخ) علی احمد مُهر کن دهلوی (مولانا. ) از پارسی گویان و صوفیان هند است. و به روایت مؤلف روز روشن «در عهد محمد اکبر پادشاه در [سلک] منشیان شاهی کار می کرد و به عهد جهانگیری. بر مناصب علیا عروج نمود، میان او و فیضی فیاضی مطارحه و مناظره می ماند و در فن مهرکنی وی و پدرش نادره کار بودند» وفات او را به اختلاف روایات بین سالهای 1018 تا 1025 هَ. ق. نوشته اند. او راست:
  دوست آن است کو معایب دوست
  همچو آئینه رو برو گوید
  نه که چون شانه با هزار زبان
  پشت سر رفته مو به مو گوید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نشانی در فرهنگ عمید

 • آدرس
  علامتی که میان دو نفر تعیین شده باشد،
  علامتی که با آن کسی یا چیزی را بشناسند،
  نام‌ونشان،
  علامت،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نشانی در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

نشانی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

نشانی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

نشانی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نشانه و علامتی که بدان چیزی یا کسی یا جائی را باز شناسند
فارسی به ایتالیایی

نشانی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

نشانی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید