معنی نشانه

نشانه
معادل ابجد

نشانه در معادل ابجد

نشانه
 • 406
حل جدول

نشانه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نشانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آماج، آیه، اثر، داغ، رگه، علامت، مارک، نشان، هدف
فرهنگ معین

نشانه در فرهنگ معین

 • هدف، آماج، علامت، علامت مشخصی برای شناختن چیزی. [خوانش: (نِ نِ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نشانه در لغت نامه دهخدا

 • نشانه. [ن ِ ن َ / ن ِ] (اِ) علامت. (ناظم الاطباء). آیت. (ترجمان القرآن). نشان. نمودار. دلیل. اماره. امارت. سمه:
  قلم نشانه ٔ عقل است و تیغ مایه ٔ جور
  یکی چو حنظل تلخ و یکی چو شهد شهی.
  ناصرخسرو.
  || آنچه که بعنوان نشانی و علامت و به قصد بازشناختن بر جائی نهند:
  ای دل نهان ز غیر چه بوسی زمین دوست
  لختی ز جان نشانه بر آن بوسه گاه نه.
  طالب آملی (از آنندراج).
  - نشانه ٔ فرسنگ، مراد میل فرسنگ است. (آنندراج):
  یکچند پای خود به رهت لنگ می کنم
  همراهی نشانه ٔ فرسنگ می کنم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نشانه در فرهنگ عمید

 • نشان۱
  نشانی
  آماج، هدف،
  چیزی که در جایی قرار بدهند برای تیراندازی،
  * نشانه کردن: (مصدر متعدی) هدف تیر قرار دادن: کس نیاموخت علم تیر از من / که مرا عاقبت نشانه نکرد (سعدی: ۷۹)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نشانه در فارسی به انگلیسی

 • Mark, Character, Emblem, Emblematic, Evidence, Expression, Forerunner, Ideogram, Indication, Indicative, Landmark, Manifestation, Marker, Marking, Notation, Note, Semblance, Sign, Suggestion, Suspicion, Symbol, Symptomatic, Target, Token, Trace, Vestige, Whiff, Witness. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

نشانه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

نشانه در فارسی به عربی

 • اشاره، برهان، حکایه، رمز، شعار، طالع، علامه، نذیر
فرهنگ فارسی هوشیار

نشانه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نمودار، دلیل، امارت، علامت
فارسی به ایتالیایی

نشانه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

نشانه در فارسی به آلمانی

 • Omen [noun], Sakrament [noun], Schild (n), Unterschreiben, Zeichen (n), Markierung (f), Zeichen (n). توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

نشانه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید