معنی نستوه

نستوه
معادل ابجد

نستوه در معادل ابجد

نستوه
 • 521
حل جدول

نستوه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نستوه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خستگی‌ناپذیر، ستیهنده، مبارز، مقاوم
فرهنگ معین

نستوه در فرهنگ معین

 • (نَ) (ص.) خستگی ناپذیر. مبارز.
لغت نامه دهخدا

نستوه در لغت نامه دهخدا

 • نستوه. [ن َ] (ص) لغهً، خستگی ناپذیر. ناافتاده. ضد ستوه و بستوه. و اسم معنی (حاصل مصدر) آن نستوهی است. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). عاجزنشونده. (فرهنگ نظام). آنکه به ستوه نیاید. که درمانده و عاجز نشود. مقاوم. (یادداشت مؤلف). آنکه در کارها ستوه نگردد یعنی ملول و عاجز نشود:
  که کشت آن سیه پیل نستوه را
  که کند از زمین آهنین کوه را.
  دقیقی.
  || ستیهنده در سخن و کارها. (از فرهنگ اسدی). جنگی. ستیزنده. (جهانگیری) (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • نستوه. [ن َ] (اِخ) نام یکی از نجبای ایران در زمان خسروپرویز. (از فرهنگ ولف):
  یکی بنده بد شاه را شادکام
  خردمند و بیدار و نستوه نام.
  فردوسی.
  چو بندوی خراد لشکرفروز
  چو نستوه لشکرکش نیوسوز.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نستوه در فرهنگ عمید

 • کسی که از کاروکوشش به ستوه نیاید، خستگی‌ناپذیر،
  [قدیمی] مرد جنگی که از جنگ و ستیز عاجز و خسته نشود: ایا خورشید سالاران گیتی / سوار رزم ساز و گرد نستوه (رودکی: ۵۲۹)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نستوه در فارسی به انگلیسی

 • Die-Hard, Diehard, Indefatigable, Inexhaustible, Tenacious, Tireless, Uncompromising, Unflagging, Untiring. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

نستوه در نام های ایرانی

 • پسرانه، خستگی ناپذیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران گودرز پادشاه اشکانی، همچنین نام یکی ازسرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

نستوه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • خستگی ناپذیر، عاجز نشونده
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید