معنی نزاهت

نزاهت
معادل ابجد

نزاهت در معادل ابجد

نزاهت
  • 463
حل جدول

نزاهت در حل جدول

فرهنگ معین

نزاهت در فرهنگ معین

  • (نَ هَ) [ع. نزاهه] (مص ل.) پاکدامنی.
لغت نامه دهخدا

نزاهت در لغت نامه دهخدا

  • نزاهت. [ن َ هََ] (ع مص) دور شدن از بدی و پاکی از عیب. (از غیاث اللغات). نزاهه. نزاهیه. رجوع به نزاهه شود. || (اِمص) پاکیزگی. طهارت. بی گناهی: دمنه دانست که اگر این سخن با شتر به ظاهر کند در حال. نزاهت جانب خویش معلوم گرداند. (کلیله و دمنه). || خرمی زمین. (فرهنگ خطی). رجوع به نزاهه شود: و جهت نزاهت موضع یک چندی آنجا مقیم گشتند. (رشیدی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نزاهت در فرهنگ عمید

  • پاکیزه شدن،

    پاکی از عیب، پاکدامنی، دور بودن از بدی،
فرهنگ فارسی هوشیار

نزاهت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • دور شدن از بدی و پاکی از عیب
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید