معنی نرو

نرو
معادل ابجد

نرو در معادل ابجد

نرو
  • 256
حل جدول

نرو در حل جدول

  • بدجنس و ناسازگار
  • بدجنس، ناسازگار
فرهنگ معین

نرو در فرهنگ معین

  • (نَ) (ص فا.) (عا.) آدم بدجنس و بَدقلق و منفعت طلب.
گویش مازندرانی

نرو در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

نرو در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) شخص بدجنس وناسازگار: بنظر میاید ازآن نوع آدمهای خشک و نروی باشد که قلق کارشان باین زودی بدست کس نمیاید، نفع طلب وبدعهد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید