معنی نرسیده

نرسیده
معادل ابجد

نرسیده در معادل ابجد

نرسیده
  • 329
حل جدول

نرسیده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نرسیده در مترادف و متضاد زبان فارسی

لغت نامه دهخدا

نرسیده در لغت نامه دهخدا

  • نرسیده. [ن َ رَ / رِ دَ / دِ] (ن مف مرکب) مقابل رسیده به معنی واصل شده. رجوع به رسیده شود. || کال. نارسیده. نارس. ناپخته. نپخته. || نابالغ. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نرسیده در فارسی به انگلیسی

فارسی به ایتالیایی

نرسیده در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید