معنی نتیجه

نتیجه
معادل ابجد

نتیجه در معادل ابجد

نتیجه
 • 468
حل جدول

نتیجه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نتیجه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پاداش، عاقبت، عملکرد، اولاد، فرزندزاده، فرزند، مولود، نواده، ولد، بازده‌اثر، برآیند، حاصل، ماحصل، محصول، سرانجام، عاقبت، عقبه، بهره، ثمره، سود، فایده، میوه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

نتیجه در فرهنگ معین

 • حاصل، به دست آمده، نسل، زاده، سرانجام و عاقبت، جمع نتایج. [خوانش: (نَ جِ) [ع. نتیجه] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نتیجه در لغت نامه دهخدا

 • نتیجه. [ن َ ج َ / ج ِ] (از ع، ص، اِ) ماحصل کار. (ناظم الاطباء). چیزی که از چیز دیگر حاصل شده باشد. (فرهنگ نظام). هر آنچه از پیروی کاری بالضروره حاصل گردد. (ناظم الاطباء). || ثمر. بار. بر. اثر. (ناظم الاطباء). حاصل. (آنندراج) (ناظم الاطباء). محصول. مولود: حاصل کارها پدید آمد و خردمندان دانستند که آنهمه نتیجه ٔ آن یک خلوت است. (تاریخ بیهقی). شرمگنی نتیجه ٔ ایمان است و بینوائی نتیجه ٔ شرمگنی است. (قابوسنامه).
  از آنچنان پدر آری چنین پسر زاید
  ز آفتاب نتیجه شگفت نیست ضیا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نتیجه در فرهنگ عمید

 • آنچه از چیزی به‌دست آید،

  فرزند نوه،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

نتیجه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • بازده، هوده، پیامد، دستاورد، پی آمد، سرانجام، فرجام، برآیند
فارسی به انگلیسی

نتیجه در فارسی به انگلیسی

 • Aftermath, Age _, Consequence, Consequent, Corollary, Design, Effect, End, Eventuality, Fruit, Fruition, Great-Grandchild, Harvest, Ion_, Issue, Outcome, Outgrowth, Product, Result, Resultant, Return, Sequel, Upshot. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

نتیجه در فارسی به ترکی

 • 1) torunun çocuğu 2) sonuç netice 3) sonuç
فارسی به عربی

نتیجه در فارسی به عربی

 • اثر علیه، استراحه، استنتاج، تاثیر، تکمله، حصاد، فتحه، نتیجه، نمو. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

نتیجه در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

نتیجه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ماحصل، ثمر، بار، اثر، حاصل
فارسی به ایتالیایی

نتیجه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

نتیجه در فارسی به آلمانی

 • Abschluß (m), Affekt, Ausruhen, Auswirkung (f), Beeinflussen, Beruhen, Beschluß (m), Betreffen, Bewegen, Bewirken, Entschluss (m), Rast (f), Rasten, Rückschluß (m), Ruhe (f), Ruhen, Schluss (m), Wirkung (f), Wirkungskraft (f). توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

نتیجه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید