معنی نبیره

نبیره
معادل ابجد

نبیره در معادل ابجد

نبیره
  • 267
حل جدول

نبیره در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نبیره در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

نبیره در فرهنگ معین

  • (نَ رِ) [په.] (اِ.) فرزند فرزند.
لغت نامه دهخدا

نبیره در لغت نامه دهخدا

  • نبیره. [ن َ رَ / رِ] (اِ) بمعنی فرزندزاده باشد عموماً، و پسرزاده را گویند خصوصاً، و بعضی دخترزاده را هم گفته اند. (برهان قاطع) (از غیاث اللغات). و بعضی دیگر پسر پسر و پسر دختر را میگویند. (برهان قاطع). فرزندزاده. (انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). پسرزاده. دخترزاده. (ناظم الاطباء). پسر پسر. پسر دختر. (اوبهی) (ناظم الاطباء). پسرزاده. (جهانگیری). فرزند فرزند. (اسدی) (صحاح الفرس). حافد. (ترجمان القران). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نبیره در فرهنگ عمید

  • فرزند نوه،

    [قدیمی] فرزندزاده، فرزندِ فرزند،
فارسی به انگلیسی

نبیره در فارسی به انگلیسی

  • Descendants, Grandchild, Great-Grandchild
گویش مازندرانی

نبیره در گویش مازندرانی

  • فرزند نتیجه – نوه ی نوه
فرهنگ فارسی هوشیار

نبیره در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید