معنی نایژه

نایژه
معادل ابجد

نایژه در معادل ابجد

نایژه
  • 1066
حل جدول

نایژه در حل جدول

فرهنگ معین

نایژه در فرهنگ معین

  • (ژِ) (اِمصغ.) نک. نایژک.
لغت نامه دهخدا

نایژه در لغت نامه دهخدا

  • نایژه. [ژَ / ژِ] (اِ مصغر) (از: نای + ژه = چه، پسوند تصغیر) نایزه. نایچه. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). نی کوچک. (فرهنگ نظام). نی خرد و کوچک. (ناظم الاطباء). این لغت در اصل نایچه بود یعنی نی کوچک و چون ژای پارسی با جیم تبدیل می یابد، مانند کژ و کج، نایژه شده. (انجمن آرا) (از آنندراج). نای خرد. نای کوچک. نی چه. || نیزه. (ناظم الاطباء). || نی میان خالی. (برهان قاطع) (آنندراج) (انجمن آرا). نی میان کاواک. (ناظم الاطباء). نی میان تهی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نایژه در فرهنگ عمید

  • (زیست‌شناسی) هریک از شاخه‌های نای که درون شش قرار دارد،
    [قدیمی] هرچیزی که مانند نی باشد،
    [قدیمی] لولۀ ابریق و هر لولۀ باریک که آب از آن عبور کند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نایژه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

نایژه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ نای کوچک نی کوچک نیچه. ‎، نی میان خالی نای میان کاواک:. وبه بینی اندردمند به نایژه تاداروبه قعربینی رسد، نیزه، چوب خوشه گندم قصب، گره نی. ‎، ماشوره ای که جولاهگان برآن ریسمان پیچند برای بافتن ماشوره بافندگان: بلوح پای بپاچاه وقرقربکره بنایژه بمکوک وبتاروپودثیاب. (خاقانی. سج. ‎ 54)، لوله (ابریق ظفتابه وجزآنها) : آری به آب نایژه خوکرده اندازآنک مستسقیان لجه بحرعدن نیند. (خاقانی لغ. ) وازنایژه ناودانهابجای شکرنبات برروی آورده. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه