معنی ناگهان

ناگهان
معادل ابجد

ناگهان در معادل ابجد

ناگهان
 • 127
حل جدول

ناگهان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ناگهان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بغتتاً، بناگاه، بی‌خبری، بی‌خبر، غفلتاً، غیرمترقب، فجات، ناگاه، نبهره. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ناگهان در فرهنگ معین

 • (گَ) (ق.) بی خبر، ناگاه.
لغت نامه دهخدا

ناگهان در لغت نامه دهخدا

 • ناگهان. [گ َ] (ق مرکب) ناگاه. ناگه. بغتهً. بی خبر. دفعهً. غفلهً. یکباره. غیرمترقب. نابیوسان:
  ای دریغا که موردزار مرا
  ناگهان بازخورد برف وغیش.
  کسائی.
  به کیخسرو از من نماند جهان
  به سر بر فرودآیمش ناگهان.
  فردوسی.
  بر این بر نیامد بسی روزگار
  که بیمار شد ناگهان شهریار.
  فردوسی.
  به کیخسرو آمد خبر ناگهان
  که آمد سپاهی چو ابر دمان.
  فردوسی.
  که هر دم چرا گردی از من نهان
  دگرباره پیدا شوی ناگهان.
  نظامی.
  فروشد ناگهان پایت به گنجی
  ز دست افشاندیش بی پای رنجی. توضیح بیشتر ...
 • ناگهان. [گ َ] (اِخ) دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد، در 12 هزارگزی مشرق فریمان و 4 هزارگزی شمال جاده ٔ شوسه ٔ عمومی تربت جام به مشهد. در دامنه ٔ معتدل هوائی واقع است و 41 تن سکنه دارد. آبش ازقنات و محصولش غلات و شغل مردمش زراعت است. راه مالرو دارد. در فصل تابستان از جاده ٔ فریمان با ماشین می توان به آنجا رفت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناگهان در فرهنگ عمید

 • غفلتاً، بی‌خبر،
  بی‌وقت، سرزده، ناگاه،
  * ازناگهان: [قدیمی] ناگاه، ناگهان، غفلتاً: برآساید از ما زمانی جهان / نباید که مرگ آید ازنا گهان (فردوسی: ۲/۲۵۴)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ناگهان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

ناگهان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

ناگهان در فارسی به عربی

 • الی وراء، غافل، فظ، مزلاج، مفاجی
فرهنگ فارسی هوشیار

ناگهان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ناگاه، غیر مترقب، یکباره
فارسی به آلمانی

ناگهان در فارسی به آلمانی

 • Abrupt [adjective], Nicht bewusst [adjective], Ru. ckwa. rts, Ausreißen, Bolzen (m), Durchgehen, Kammerverschluß (m). توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

ناگهان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید