معنی ناپدید کردن

ناپدید کردن
معادل ابجد

ناپدید کردن در معادل ابجد

ناپدید کردن
 • 345
حل جدول

ناپدید کردن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ناپدید کردن در لغت نامه دهخدا

 • ناپدید کردن. [پ َ ک َ دَ] (مص مرکب) پوشاندن. پنهان کردن. نهفتن. اخفاء. استتار. مخفی داشتن:
  چو کاموس دست و گشادش بدید
  بزیر سپر کردسر ناپدید.
  فردوسی.
  چو اسفندیار آن شگفتی بدید
  دو رخ کرد از خواهران ناپدید.
  فردوسی.
  هنرهام هر کس شنیده ست و دید
  تو آن ابلهی چون کنی ناپدید.
  اسدی.
  آفتاب بدان بلندی را
  لکه ای ابر ناپدید کند.
  سعدی.
  || معدوم کردن. نیست کردن. محو کردن. امحاء. از بین بردن:
  به یک دست دشمن کند ناپدید
  شگفتی تر از کار او کس ندید. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ناپدید کردن در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید