معنی ناپدید شدن

ناپدید شدن
معادل ابجد

ناپدید شدن در معادل ابجد

ناپدید شدن
 • 425
حل جدول

ناپدید شدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ناپدید شدن در لغت نامه دهخدا

 • ناپدید شدن. [پ َ ش ُ دَ] (مص مرکب) ناپدید گشتن. پنهان گشتن. (ناظم الاطباء). ناپیدا شدن. مخفی شدن. نهان شدن:
  صبح شباهنگ قیامت دمید
  شد علم صبح روان ناپدید.
  خاقانی.
  و اعلام ظلام در افق باختر ناپدید شد. (سندبادنامه ص 328). و زاغ شام در زوایای مغرب ناپدید شد. (سندبادنامه ص 304).
  - ناپدیدشدن خورشید، غروب کردن. افول:
  چو خورشید تابنده شد ناپدید
  شب تیره بر چرخ لشکر کشید.
  فردوسی.
  چنین تا شب تیره سر برکشید
  درخشنده خورشید شد ناپدید. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ناپدید شدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ناپدید شدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ناپدید شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

ناپدید شدن در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

ناپدید شدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید