معنی ناپدید

ناپدید
معادل ابجد

ناپدید در معادل ابجد

ناپدید
 • 71
حل جدول

ناپدید در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ناپدید در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • باطن، پنهان، پوشیده، غیب، گم، مستور، مفقودالاثر، مفقود، ناپیدا، نهان، نهفته،
  (متضاد) پدید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ناپدید در فرهنگ معین

 • (پَ) (ص.) پنهان، ناپیدا.
لغت نامه دهخدا

ناپدید در لغت نامه دهخدا

 • ناپدید. [پ َ] (ص مرکب) ناپیدا. (آنندراج). پیدا نشده. (ناظم الاطباء). نهفته. پنهان. خفی. غیربارز. ناپدیدار. نامشهود. غایب:
  پدید تنبل او ناپدید مندل اوی
  دگر نماید و دیگر بود بسان سراب.
  رودکی.
  که اکنون شما را بدین برزکوه
  بباید بدن ناپدید از گروه.
  فردوسی.
  بدینگونه تا برزکوهی رسید
  ز دیدار دیده سرش ناپدید.
  فردوسی.
  من آن باغم که میوه ش کس نچیده ست
  درش پیدا کلیدش ناپدید است.
  نظامی.
  نشانش ندیده ست و او ناپدید
  در بسته را از که جویم کلید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناپدید در فرهنگ عمید

 • ناپیدا، پنهان،

  گم،
فارسی به انگلیسی

ناپدید در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ناپدید در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ناپدید در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نامعلوم، مبهم و غیر واضح، نامعین
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید