معنی ناپدری

لغت نامه دهخدا

ناپدری

ناپدری. [پ ِ دَ] (اِ مرکب) شوهر مادر. پِدَرَنْدَر.

فارسی به انگلیسی

ناپدری‌

Stepfather, Stepparent

فرهنگ معین

ناپدری

(پِ دَ) (اِ.) مردی جز پدر شخص، که با مادر او ازدواج کرده است.

فرهنگ عمید

ناپدری

شوهر مادر، پدراندر،

حل جدول

ناپدری

شوهر مادر

راب


شوهر مادر

ناپدری


پدر خوانده

ناپدری


راب

ناپدری


پدرخوانده

ناپدری

فارسی به عربی

ناپدری

زوج الام

فرهنگ فارسی هوشیار

ناپدری

شوهرمادر

انگلیسی به فارسی

stepfather

ناپدری

گویش مازندرانی

کل پر

ناپدری


ناپیری

ناپدری


مار شی

ناپدری – شوهر مادر

معادل ابجد

ناپدری

267

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری