معنی ناپدری

ناپدری
معادل ابجد

ناپدری در معادل ابجد

ناپدری
  • 267
حل جدول

ناپدری در حل جدول

فرهنگ معین

ناپدری در فرهنگ معین

  • (پِ دَ) (اِ. ) مردی جز پدر شخص، که با مادر او ازدواج کرده است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ناپدری در لغت نامه دهخدا

  • ناپدری. [پ ِ دَ] (اِ مرکب) شوهر مادر. پِدَرَنْدَر.

فرهنگ عمید

ناپدری در فرهنگ عمید

  • شوهر مادر، پدراندر،
فارسی به انگلیسی

ناپدری در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ناپدری در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ناپدری در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید