معنی ناوسالار

ناوسالار
معادل ابجد

ناوسالار در معادل ابجد

ناوسالار
  • 349
حل جدول

ناوسالار در حل جدول

  • سرهنگ نیروی دریایی
  • فرمانده کشتی جنگی
لغت نامه دهخدا

ناوسالار در لغت نامه دهخدا

  • ناوسالار. (اِ مرکب) فرمانده ناو. فرمانده کشتی جنگی. رجوع به ناو شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناوسالار در فرهنگ عمید

  • فرماندۀ ناو، فرمانده کشتی جنگی،
فرهنگ فارسی هوشیار

ناوسالار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) فرمانده ناوفرمانده کشتی جنگی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه