معنی ناوبان

ناوبان
معادل ابجد

ناوبان در معادل ابجد

ناوبان
 • 110
حل جدول

ناوبان در حل جدول

 • ستوان نیروی دریایی
مترادف و متضاد زبان فارسی

ناوبان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جاشو، کشتیبان، ملاح، ملوان، ناخدا، ناوخدا، ناوران
فرهنگ معین

ناوبان در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

ناوبان در لغت نامه دهخدا

 • ناوبان. (اِ مرکب) ملاح. کشتی بان:
  بدان ناوبان گفت فیروزشاه
  که کشتی برافکن هم اکنون به راه.
  فردوسی.
  || ستوان نیروی دریائی. (لغات فرهنگستان). یکی از درجات نیروی دریائی مطابق ستوان در ارتش. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناوبان در فرهنگ عمید

 • افسر نیروی دریایی، نظیر ستوان در نیروی زمینی،
فارسی به عربی

ناوبان در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ناوبان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) کشتی بان ملاح. ‎، ستوان نیروی دریایی.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید