معنی نام نهادن

نام نهادن
معادل ابجد

نام نهادن در معادل ابجد

نام نهادن
 • 201
حل جدول

نام نهادن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

نام نهادن در لغت نامه دهخدا

 • نام نهادن. [ن ِ / ن َ دَ] (مص مرکب) نامیدن. اسم گذاشتن. (ناظم الاطباء). تسمیه. نام گذاشتن:
  که خضرا نهادند نامش ردان
  همان تازیان نامور بخردان.
  فردوسی.
  نام نهی اهل علم و حکمت را
  رافضی و قرمطی و معتزلی.
  ناصرخسرو.
  گر حور و آفتاب نهم نام تو رواست
  کاندر کنار حوری و اندر بر آفتاب.
  انوری.
  || نام باقی گذاشتن. شهرت نیک یافتن. نام نیک و ذکر خیر از خودبجا گذاشتن. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

نام نهادن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

نام نهادن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (مصدر) اسم گذاشتن تسمیه: } واین مجموعه رالباب الالباب نام نهاد‎{، نام باقی گذاشتن نام نیک یافتن. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

نام نهادن در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید