معنی نامیه

نامیه
معادل ابجد

نامیه در معادل ابجد

نامیه
  • 106
حل جدول

نامیه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نامیه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • رستنی، روینده، گیاه، نامی، نبات،

    (متضاد) جماد
فرهنگ معین

نامیه در فرهنگ معین

  • (یِ) [ع. نامیه] (اِفا. ) مؤنث نامی، قوه ای که موجب رشد و نمو می شود. ج. نوامی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نامیه در فرهنگ عمید

  • قوه‌ای که موجب رشد و نمو می‌شود،
فرهنگ فارسی هوشیار

نامیه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نامیه در فارسی مونث نامی بالنده کوالیده، آفریده، رویشی رستنی ‎ (اسم) مونث نامی بالنده نموکننده: } این ساعت دراین فصل. نامه زوال نامیه خواندن گیرند. ‎، { (اسم) آفرینش خدای خلق خدای. ‎، نبات رستنی رویشی. یا قوت (قوه) نامیه. یا روح نامیه. یانفس نامیه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید