معنی نامیدن

نامیدن
معادل ابجد

نامیدن در معادل ابجد

نامیدن
  • 155
حل جدول

نامیدن در حل جدول

فرهنگ معین

نامیدن در فرهنگ معین

  • (دَ) [په.] (مص م.) اسم گذاشتن.
لغت نامه دهخدا

نامیدن در لغت نامه دهخدا

  • نامیدن. [دَ] (مص) (از: نام + یدن، پسوند مصدری) پهلوی: نامینیتن (نام گذاشتن). (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). نام گذاشتن. (فرهنگ نظام). اسم گذاشتن. (ناظم الاطباء). تسمیه. نام نهادن. موسوم کردن. نام دادن. || کسی را به نام خواندن. احضار کردن. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). طلب کردن. خواندن. بانگ زدن. آواز کردن. نام بر زبان آوردن. (ناظم الاطباء). اسم بردن. خواندن. || نامزد کردن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). || یاد دادن. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نامیدن در فرهنگ عمید

  • خواندن کسی یا چیزی به اسم و نام، نام ‌نهادن،
فارسی به انگلیسی

نامیدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

نامیدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

نامیدن در فارسی به عربی

  • اسلوب، اهل (فعل ماض)، رشح
فرهنگ فارسی هوشیار

نامیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

نامیدن در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید