معنی نامه نگاری

نامه نگاری
معادل ابجد

نامه نگاری در معادل ابجد

نامه نگاری
  • 377
حل جدول

نامه نگاری در حل جدول

لغت نامه دهخدا

نامه نگاری در لغت نامه دهخدا

  • نامه نگاری. [م َ / م ِ ن ِ] (حامص مرکب) عمل نامه نگار. نامه نویسی. نامه نوشتن. کتابت. رجوع به نامه شود. || روزنامه نویسی. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نامه نگاری در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

نامه نگاری در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ نوشتن نامه. ‎، روزنامه نویسی.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید