معنی نامبرده

نامبرده
معادل ابجد

نامبرده در معادل ابجد

نامبرده
  • 302
حل جدول

نامبرده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نامبرده در مترادف و متضاد زبان فارسی

لغت نامه دهخدا

نامبرده در لغت نامه دهخدا

  • نامبرده. [ب ُ دَ / دِ] (ن مف مرکب) نامدار. (برهان قاطع) (از فرهنگ رشیدی) (از بهار عجم). نام آور. مشهور. (فرهنگ نظام). مشهور. معروف. (از ناظم الاطباء). || اسم مفعول از «نام بردن »، نامبرده در افغانستان به معنی «مذکور» و «گفته شده » استعمال شود. و فرهنگستان هم به همین معنی انتخاب کرده است. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). نام کسی که نام او در صدر مذکور شده باشد. مشارالیه. (از آنندراج) (بهار عجم). کسی یا چیزی که نامش گفته شده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نامبرده در فرهنگ عمید

  • آن‌که نام او در جایی یا در نوشته‌ای برده شده،
    ذکر‌شده، مذکور،
    نامدار،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نامبرده در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

نامبرده در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

نامبرده در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید