معنی نالایق

نالایق
معادل ابجد

نالایق در معادل ابجد

نالایق
 • 192
حل جدول

نالایق در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نالایق در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بی‌صلاحیت، بی‌عرضه، بی‌قابلیت، بی‌کفایت، غیرمستعد، غیرمستحق، نامستعد، ناشایسته، نامناسب، بی‌ارج، کم‌بها،
  (متضاد) شایسته، لایق، مستعد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

نالایق در فرهنگ معین

 • (یِ) [فا - ع.] (ص.) بی لیاقت.
لغت نامه دهخدا

نالایق در لغت نامه دهخدا

 • نالایق. [ی ِ] (ص مرکب) بی لیاقت. (ناظم الاطباء). که قابلیت و لیاقت ندارد. بی عرضه. بی کفایت. || ناقابل. بی ارزش. کم بها. که لایق و ارجمند و ارزنده نیست:
  گر به سوی ضعفایت ز تفقد نظری است
  جان نالایق من پیشکش مختصری است.
  شمس ملک آرا.
  || بی مناسبت. بیجا. (از ناظم الاطباء):
  هرچه میگوید موافق چون نبود
  چون تکلف نیک نالایق نمود.
  مولوی.
  || ناشایسته. نادرست. نامعقول. || نامستحق. ناسزاوار. (از ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نالایق در فرهنگ عمید

 • بی‌لیاقت،

  [قدیمی] بی‌ارزش، کم‌بها،
فارسی به انگلیسی

نالایق در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

نالایق در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بی گربزه ناشایند (صفت) آنکه لیاقت نداردبی کفایت، بی ارزش کم بها: گر بسوی ضعفایت زتفقد نظری است جان نالایق من پیشکش مختصری است. (شمس ملک آرالغ. )، نامناسب بی مناسبت بی مورد: هرچه میگوید موافق چون نبود چون تکلف نیک نالایق نمود. (مولوی لغ. )، ناشایسته نامعقول. بی لیاقت، بی عرضه، بی کفایت. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

نالایق در واژه پیشنهادی

 • نااهل
 • بی کفایت، نامناسب، ناشایسته، بی قابلیت
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید