معنی ناقور

ناقور
معادل ابجد

ناقور در معادل ابجد

ناقور
  • 357
حل جدول

ناقور در حل جدول

  • از سازهای بادی، صور اسرافیل، شیپوری که اسرافیل در روز قیامت در آن می‌دمد. توضیح بیشتر ...
  • از سازهای بادی، صور اسرافیل، شیپوری که اسرافیل در روز قیامت در آن می دمد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ناقور در فرهنگ معین

  • [ع.] (اِ.) صور، بوق، شیپور.
لغت نامه دهخدا

ناقور در لغت نامه دهخدا

  • ناقور. (ع اِ) شاخ دمیدنی که صور باشد. قوله تعالی فاًذا نُقِر فی الناقور (قرآن 8/74)، ای فی الصور. (منتهی الارب). صور. (ترجمان علامه جرجانی). صور اسرافیل و هر بوق. (فرهنگ نظام). نای بزرگ را هم گفته اند که کرنای باشد و در عربی صور اسرافیل را خوانند. (برهان قاطع) (آنندراج). صور یا بوقی که دمیده می شود در آن. (ازالمنجد) (از اقرب الموارد). صور که روز محشر هنگام نشر خلایق در آن دمیده می شود. (از معجم متن اللغه). صور و شاخی که در آن میدمند. توضیح بیشتر ...
  • ناقور. (ص) به معنی نامبردار است، یعنی آنچه از آن در جاها بازگویند. (برهان قاطع) (آنندراج). مشهور. نامدار. (از ناظم الاطباء). مصحف «نامور». (حاشیه ٔ برهان قاطع معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناقور در فرهنگ عمید

  • سازی بادی، شبیه بوق یا شاخ،
فرهنگ فارسی هوشیار

ناقور در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کرنای (اسم) شاخ دمیدنی بوقی که درآن دمند صور جمع:نواقیر. ناقوس. (اسم) چوب درازی که نصاری برای اعلام دخول درنمازآنرابچوبی کوچکتربنام } وبیل ‎{ زنند. ‎، زنگی بزرگ که دربرج کلیسا از سقف آویخته است وبرای دعوت ترسایان بعبادت و اجرای مراسم مذهبی آنرابصدا درآورندجمع: نواقیس، الف - انتباهی که شخص رابسوی توبت وانابت وعبادت خواند. ب - جذبه ای که از حق تعالی خبرکند وازنفس خلاصی دهد وبطاعت و قناعت دعوت کند وازخواب غفلت بیدار سازد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

ناقور در فرهنگ فارسی آزاد

  • ناقُور، بوق، صور، قلب (جمع: نَواقِیر)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه