معنی ناقلا

ناقلا
معادل ابجد

ناقلا در معادل ابجد

ناقلا
  • 182
حل جدول

ناقلا در حل جدول

  • آدم خدعه گر و باهوش.
  • آدم خدعه گر، باهوش
مترادف و متضاد زبان فارسی

ناقلا در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • باهوش، چموش، زرنگ، زیرک، گربز، محیل، مکار، موذی، ناکس
فرهنگ معین

ناقلا در فرهنگ معین

  • (قُ) (ص مر.) (عا.) زرنگ، باهوش.
لغت نامه دهخدا

ناقلا در لغت نامه دهخدا

  • ناقلا. [ق ُ] (ص مرکب) در تداول عامه، گربز. محتال. زرنگ. حقه. جربز. متقلب. ناراست. حقه باز. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناقلا در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

ناقلا در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ناقلا در فارسی به عربی

  • ذکی، غشاش، فطن، ماکر
فرهنگ فارسی هوشیار

ناقلا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نادرست نویسی ناغلا پارسی است گربز بزبار (گویش گیلکی) (صفت) محیل زرنگ باهوش گربز (فی الجمله درمفهوم کلمه ناجنسی و بدذاتی مستتراست) . توضیح ناقلا در بروجردی بمعنی دشوار و سخت و نیز بمعنی مذکور مستعمل است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عوامانه

ناقلا در فرهنگ عوامانه

  • آدم خدعه گر و باهوش را گویند.
فارسی به آلمانی

ناقلا در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید