معنی نافرمانی

نافرمانی
معادل ابجد

نافرمانی در معادل ابجد

نافرمانی
 • 432
حل جدول

نافرمانی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نافرمانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تمرد، سرپیچی، سرکشی، طغیان، عصیان، گردنکشی، مخالفت، یاغیگری، اثم، گناه، معصیت،
  (متضاد) فرمانبرداری. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

نافرمانی در فرهنگ معین

 • سرکشی، طغیان، معصیت، گناه. [خوانش: (فَ) (حامص.)]
لغت نامه دهخدا

نافرمانی در لغت نامه دهخدا

 • نافرمانی. [ف َ] (حامص مرکب) سرکشی. طغیان. مخالفت. عدم اطاعت. (ناظم الاطباء). رهق. طنو. طنی. (منتهی الارب). عقوق. عصیان. عتو. اباء. گردنکشی. تمرد:
  از حد و غایت نافرمانی درمگذر
  که پدیدارست اندازه ٔ نافرمانی.
  منوچهری.
  || عصیان. (ربنجنی) (منتهی الارب). معصیت. عصیان. (سامی). گناه:
  گرچه نافرمانی از حد رفت و تقصیر از حساب
  هرچه هستم همچنان هستم به عفو امیدوار.
  سعدی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نافرمانی در فرهنگ عمید

 • سرکشی، عصیان،

  گناه کردن، معصیت،
فارسی به انگلیسی

نافرمانی در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

نافرمانی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

نافرمانی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

نافرمانی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ سرکشی عصیان طغیان مخالفت: از حد و غایت نافرمانی درمگذر که پدیدارست اندازه نافرمانی. (منوچهری لغ. )، معصیت گناه: گرچه نافرمانی از حد رفت و تقصیر از حساب هر چه هستم همچنان هستم بعفو امیدوار. (سعدی لغ. ). توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

نافرمانی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید