معنی ناف

ناف
معادل ابجد

ناف در معادل ابجد

ناف
 • 131
حل جدول

ناف در حل جدول

 • سوراخ وسط شکم
 • بن بست بدن، راه تغذیه جنین
 • بن بست بدن
 • راه تغذیه جنین
مترادف و متضاد زبان فارسی

ناف در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

ناف در فرهنگ معین

 • سوراخ مانندی در وسط شکم، میان هر چیزی. ، ~ کسی را به نام کسی بریدن آن راهنگام تولد نامزد این کردن. ، به ~ کسی بستن الف - به مقدار فراوان به کسی خوراندن. ب - نثار کسی کردن. [خوانش: [په. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ناف در لغت نامه دهخدا

 • ناف. (اِ) اوستا: نافه، سانسکریت: نابهی، نزدیک: نبها (نان، خانواده)، پهلوی:ناف، افغانی: نو، نوم، استی: نَفّا، بلوچی: ناپگ، نافگ، نافَغ، کردی: ناو (ناف، درون)، ناو (کَفَل). نیز در اوستا: نَبا (ناف)، نَپات، نَپْتَر، پارسی باستان و سانسکریت:نَپات، لاتینی: نِپُس، آلمانی: نَبِل، انگلیسی: نِیْوِل، فارسی: ناف، نافه، نواده، نبیر، نبیره. (ازبرهان قاطع چ معین حاشیه ٔ ص 2100). سوراخ وسط شکم. (برهان قاطع). جائی از روی شکم که منتهای روده است که بر شکم بچه ٔ تازه زائیده آویزان است و بریده می شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناف در فرهنگ عمید

 • (زیست‌شناسی) سوراخ و گودی کوچک روی شکم که از بریدن بند ناف باقی می‌ماند،
  [مجاز] وسط و میان چیزی،
  * ناف ارض: [قدیمی، مجاز] = * ناف عالم
  * ناف زمین (زنی): [قدیمی، مجاز] = * ناف عالم
  * ناف عالم: [قدیمی، مجاز] شهر مکه و خانۀ کعبه: قدم بر سر ناف عالم نهاد / بسا نافه کز ناف عالم گشاد (نظامی۵: ۸۷۶)،
  * ناف هفته: [قدیمی، مجاز] روز سه‌شنبه: از دگر روز هفته آن به بود / ناف هفته مگر سه‌شنبه بود (نظامی۴: ۶۵۶)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ناف در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ناف در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ناف در فرهنگ فارسی هوشیار

 • گودی کوچک در وسط شکم انسان میباشد، سوراخ وسط شکم
فارسی به ایتالیایی

ناف در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

ناف در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید