معنی ناصره

لغت نامه دهخدا

ناصره

ناصره. [ص ِ رَ] (اِخ) شهری است در شمال فلسطین با 10000 تن جمعیت. به علت سکونت بیش از 5000 تن مسیحی کلیساهای متعددی در آنجا وجود دارد. بازارها و باغچه های زیبائی دارد. چون حضرت عیسی مدتی در اینجا سکونت داشت لذا ناصره از اماکن مقدس مسیحیان و زیارتگاه آنهاست. مؤلف معجم البلدان آرد: قریه ای است در سیزده میلی طبریه، مولد مسیح عیسی بن مریم (ع) بدانجا بود... و مردم بیت المقدس این گفته را نمی پذیرند و گویند که مسیح در بیت اللحم متولد شد... و مادر او وی را بدین ده آورد. (از معجم البلدان). و به آن نصرانه و نصوریه و نصرونه نیز گفته می شود. (از معجم متن اللغه از قاموس). مؤلف «قاموس کتاب مقدس » آرد: شهری است در جلیل که به واسطه ٔ اینکه زمان طفولیت و کودکی مسیح در آنجا سپری گشت به وطن مسیح مشهور است وبه مسافت 14 میل از دریای جلیل و 6 میل از تابور و 66 میل از اورشلیم دور است. از طرف شمال چمن ابن عمیروادی هلالی شکلی امتداد یافته که عرضش ربع میل می باشدو متدرجا وسعت یافته محل طشت مانندی را تشکیل می دهد که با پانزده تل که ارتفاع هر یک از آنها از 400 الی 5000 قدم می شود، شهر ناصره در این محل بنا شده و ازقله ٔ تلهای اطراف آن کوه شیخ و کرمل و طور و جلبوغ و چمن ابن عمیر دیده می شود. مخفی نماند که ناصره به هیچ وجه در کتب عهد قدیم و در کتاب یونانیان و رومانیان قبل از مسیح مذکور نیست ولکن اول مرتبه در انجیل ذکر شده است و در میان یهود خیلی محقر بود و نیز مذکور است که بر کوهی بود در جلیل در نزدیکی قانا زیرا که مسیح و شاگردانش در همان ده به عروسی دعوت شدند و کنار دامنه ٔ کوه در نزدیکی شهر بود که مردم در خیال این بودند که مسیح را از آنجا بیندازند. و در آنجا بود که فرشته به مریم ظاهر گشت و مسکن یوسف و مریم بود و بعد از مراجعت از مصر بدانجا رفت و اهالی آنجا وی را رد کردند و علی هذا در کفرناحوم داخل شده در آنجا سکونت ورزید، لکن عیسی همچنان به عیسی ناصری شهرت می داشت و شاگردانش هم به ناصری معروف بودند و در ایام قسطنطین سامریان در ناصره سکونت همی داشتند الا اینکه در طبقه ٔ ششم مسیحیان به زیارت نمودن آنجا شروع نمودند، در 1190 میلادی تنکرد بر جلیل حکمران بود و ناصره محل اسقف گشت و در سال 1160 میلادی جماعتی فراهم شده اسکندر سوم را در روم پاپ قرار دادند و سیاحان همواره ناصریه را زیارت همی نمودند و در سال 1517 میلادی مفتوح دولت عثمانیه گشت. اهالی ناصره برزگر و صنعت کار و تاجرند. کلیسای بشارت و چشمه ٔ مریم باکره در این شهر واقع است. (از قاموس کتاب مقدس صص 865-867).


ناصرةالجلیل

ناصرهالجلیل. [ص ِ رَ تُل ْ ج َ] (اِخ) ناصره. رجوع به ناصره در این لغت نامه و نیز رجوع به تاریخ گزیده ص 62 شود.

حل جدول

ناصره

شهر حضرت عیسی


ناصره، رام الله

شهری در فلسطین


ناصره ، رام الله

شهری در فلسطین


جدا کننده سره از ناصره

منقد


شهر حضرت عیسی (ع)

ناصره


شهری در فلسطین

ناصره

ناصره، رام الله


شهر حضرت عیسی

ناصره

فرهنگ فارسی آزاد

ناصری

ناصِرِی، منسوب به ناصره، از اهل ناصره،


ساعیر

ساعِیْر، محلی است در جهت ناصره که در جلیل واقع است


عیسی ناصری

عیسی ناصری، Jesus of Nazareth منظور حضرت مسیح می باشند که هر چند در ناصره متولد نشدند ولی اهل ناصره بودند و تازمان اظهار امر در آن شهر اقامت داشتند،

انگلیسی به فارسی

nazarene

اهل ناصره جلیل در یهودیه نصرانی

سوئدی به فارسی

nasar

اهل ناصره جلیل در یهودیه نصرانی،

معادل ابجد

ناصره

346

قافیه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری