معنی ناصاف

ناصاف
معادل ابجد

ناصاف در معادل ابجد

ناصاف
 • 222
حل جدول

ناصاف در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ناصاف در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • زبر، غیرشفاف، کج، ناراست، نامسطح، ناهموار،
  (متضاد) مسطح، هموار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ناصاف در فرهنگ معین

 • کدر، تصفیه نشده، ناهموار، چرکین، ناپاک. [خوانش: [ع - فا. ] (ص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ناصاف در لغت نامه دهخدا

 • ناصاف. (ص مرکب) آنچه صاف نباشد. (از آنندراج). کدر. (ناظم الاطباء). غیرزلال. تصفیه ناشده. آلوده.
  - آب ناصاف، آب آلوده. آب تصفیه نشده. آب غیرزلال.
  || ناهموار. (ناظم الاطباء). ناراست. غیرمستقیم. که صاف و یکنواخت نیست. || آنچه پاک نباشد. (از آنندراج). چرکین. (ناظم الاطباء). ناپاک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناصاف در فرهنگ عمید

 • ناهموار،

  کدر، چرکین،
فارسی به انگلیسی

ناصاف در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ناصاف در فارسی به عربی

 • خشن، غیر مستوی، متکتل
فرهنگ فارسی هوشیار

ناصاف در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کدر، آلوده، ناصافی، ناهموار
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید