معنی ناشنوا

ناشنوا
معادل ابجد

ناشنوا در معادل ابجد

ناشنوا
 • 408
حل جدول

ناشنوا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ناشنوا در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اصم، کر، حرف‌نشنو، خودسر،

  (متضاد) شنوا
فرهنگ معین

ناشنوا در فرهنگ معین

 • (ش نَ) (ص فا.) کر، کسی که شنوایی ندارد.
لغت نامه دهخدا

ناشنوا در لغت نامه دهخدا

 • ناشنوا. [ش ِ ن َ] (نف مرکب) کر. اصم ّ. (ناظم الاطباء). که نمی شنود. که شنوائی ندارد:
  بربط از هشت زبان گوید و خود ناشنواست
  زیبقش گوئی با گوش کر آمیخته اند.
  خاقانی.
  || آنکه مایل به شنیدن نیست. (ناظم الاطباء). ناشنو. که نمی پذیرد. که سخن کسی را قبول نمی کند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناشنوا در فرهنگ عمید

 • کسی که گوش به پند و اندرز نکند، حرف‌نشنو،

  کر،
فارسی به انگلیسی

ناشنوا در فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

ناشنوا در تعبیر خواب

 • 1ـ اگر در خواب احساس کنید با فرد ناشنوایی گفتگو می کنید، علامت آن است که تغییراتی در زندگی شما رخ می دهد و مقامی بالاتر به شما پیشنهاد خواهد شد.

  2ـ اگر در خواب احساس کنید صدایی نمی شنوید، نشانه آن است که ناعادلانه مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت. - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ناشنوا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آنکه نمی شنود، و شنوائی ندارد
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید