معنی ناشایست

ناشایست
معادل ابجد

ناشایست در معادل ابجد

ناشایست
 • 822
حل جدول

ناشایست در حل جدول

 • ناروا
 • بد، زشت، ناپسند، ناشایسته، غیرمعقول، بیجا، نامناسب، ناروا، نالایق. توضیح بیشتر ...
 • نابهنجار
 • ناخلف
مترادف و متضاد زبان فارسی

ناشایست در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • غیرمعقول، ناسزا، نامعقول، بیجا، نامتناسب، نامربوط، نامناسب، ناوجه، حرام، ناروا، فجور، فساد، فسق،
  (متضاد) شایست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ناشایست در فرهنگ معین

 • (یِ) [په.] (ص.) نالایق، ناسزاوار.
لغت نامه دهخدا

ناشایست در لغت نامه دهخدا

 • ناشایست. [ی ِ] (ص مرکب) چیزی که شایسته و لایق نباشد. (ناظم الاطباء). نادرخور. نامناسب. نالایق. ناشایسته. ناسزاوار. نازیبنده. نابجا. || ناروا. حرام. ممنوع. محظور. منهی. ناجایز. گناه. بزه: یاری خواستم از باری تبارک و تعالی به گزاردن آنچه بر من واجب است و دست بازداشتن از منهیات و ناشایست. (قابوسنامه). تا توخودکام نباشی و از ناشایست پرهیز کنی. (منتخب قابوسنامه ص 3). || هرزه. لایعنی. بیهوده. نامربوط. پریشان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناشایست در فرهنگ عمید

 • آنچه درخور و شایسته نباشد، ناپسند، ناپسندیده، بد، زشت،
فارسی به انگلیسی

ناشایست در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ناشایست در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نالایق، ناسزاوار، نابجا
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید