معنی ناسره

ناسره
معادل ابجد

ناسره در معادل ابجد

ناسره
 • 316
حل جدول

ناسره در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ناسره در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آمیخته، شهروا، غش‌دار، غشی، قلب، ناخالص،

  (متضاد) سره
فرهنگ معین

ناسره در فرهنگ معین

 • ناخالص، معیوب، پول تقلبی، زر ناخالص. [خوانش: (سَ رِ) (ص.)]
لغت نامه دهخدا

ناسره در لغت نامه دهخدا

 • ناسره. [س َ رَ / رِ] (ص مرکب) غیرخالص. درم و دینار که عیبی درآن باشد. (آنندراج). پول قلب و پول نارایج و ناتمام عیار. (ناظم الاطباء). مغشوش. (منتهی الارب). قلب. ناروا. بدل. نبهره. ماخ. بهرج. پایه. زیف: صراف بدیع عقل دراهم ناسره برنگیرد. (کلیله و دمنه).
  بس دوزخی است خصمش از آن سرخ رو شده ست
  کآتش بزر ناسره گونا برافکند.
  خاقانی.
  کآنهمه ناموس و نام چون درم ناسره
  روی طلاکرده داشت هیچ نبودش عیار.
  سعدی.
  یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد
  آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود. توضیح بیشتر ...
 • ناسره. [س َ رَ] (از ع، اِ) مأخوذ از ناشره تازی، به معنی کشت زار. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناسره در فرهنگ عمید

 • غیر خالص،

  کلام نازیبا و نارسا،

  [قدیمی] زر قلب، پول معیوب،
فارسی به انگلیسی

ناسره در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ناسره در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید