معنی ناسازگار

ناسازگار
معادل ابجد

ناسازگار در معادل ابجد

ناسازگار
 • 340
حل جدول

ناسازگار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ناسازگار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • عنید، منافی، ناجور، ناساز، نامانوس، نامتجانس، نامتناسب، نامساعد، ناملایم، ناموافق، ناموزون، ناهنجار، نقیض،
  (متضاد) سازگار، متجانس. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ناسازگار در فرهنگ معین

 • ناموافق، مخالف، بدرفتار، تندخو. [خوانش: (ص فا.)]
لغت نامه دهخدا

ناسازگار در لغت نامه دهخدا

 • ناسازگار. (ص مرکب) هر آنچه سازگاری و موافقت ندارد. (ناظم الاطباء). تندخوی. بدمزاج. (شمس اللغات). ناموافق. ستیزه جو. بدسلوک. ناملایم. دشمن خو. که سازگار نیست. که موافق طبع نیست. ناخوش طبع:
  که ناپایدارست و ناسازگار
  چنین بوده تا بوده این روزگار.
  فردوسی.
  بخندید رستم از اسفندیار
  بدو گفت کای شاه ناسازگار.
  فردوسی.
  از من همی جدا شوی ای ماهروی
  نامهربان نگاری و ناسازگار.
  فرخی.
  از مار کینه ورتر ناسازگارتر چه
  گفتار چربش آرد بیرون ز آشیانه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناسازگار در فرهنگ عمید

 • ناموافق، مخالف،
  کسی که با دیگری مخالفت و تندخویی و بدرفتاری کند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ناسازگار در فارسی به انگلیسی

 • Adverse, Disadvantageous, Disagreeable, Discordant, Dissonant, Incompatible, Incongruous, Inconsistent, Inharmonious, Insalubrious, Intransigent, Recalcitrant, Unsuited, Maladjusted. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

ناسازگار در فارسی به عربی

 • اجنبی، ماقت، متناقض، مخالف، مرفوض، مضاد
فرهنگ فارسی هوشیار

ناسازگار در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ستیزه جو، دشمن خو، ناموافق
فارسی به ایتالیایی

ناسازگار در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

ناسازگار در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

ناسازگار در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید