معنی نازیدن

نازیدن
معادل ابجد

نازیدن در معادل ابجد

نازیدن
 • 122
حل جدول

نازیدن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نازیدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بالیدن، تفاخر، فخرفروختن، نازش
فرهنگ معین

نازیدن در فرهنگ معین

 • ناز کردن، فخر کردن، تکبر نمودن. [خوانش: (دَ) (مص ل.)]
لغت نامه دهخدا

نازیدن در لغت نامه دهخدا

 • نازیدن. [دَ] (مص) ناز کردن و استغنائی نمودن. (آنندراج). تدلل. دلربائی:
  مر مرا شرم گرفت از تو و نازیدن تو
  مر ترا ای دل و جان شرم همی ناید ازین ؟
  فرخی.
  بنازید اگرتان نوازد به مهر
  بترسید چون چین درآرد به چهر.
  اسدی.
  || خرامیدن. به ناز و نخوت خرامیدن:
  دوش چون طاوس می نازیدم اندر باغ وصل
  دیگر امروز از فراق یار می پیچم چو مار.
  سعدی.
  || فخر. (ترجمان القرآن) (تاج المصادر بیهقی). فخر کردن. (زمخشری). فخاره. فخر. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نازیدن در فرهنگ عمید

 • ناز کردن،

  به خود یا چیز و کسی بالیدن،
فارسی به انگلیسی

نازیدن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

نازیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • دلربائی، نازکردن، فخر، مباهات کردن، تفاخر، بالیدن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید