معنی نازک نی

نازک نی
معادل ابجد

نازک نی در معادل ابجد

نازک نی
  • 138
حل جدول

نازک نی در حل جدول

فرهنگ معین

نازک نی در فرهنگ معین

  • (~. نِ) (ص مر.) یکی از دو استخوان تشکیل دهنده ساق پا.
فرهنگ فارسی هوشیار

نازک نی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) یکی ازدو استخوان تشکیل دهنده ساق پا است. این استخوان دراز و نازک است و کمی در عقب و خارج استخوان درشت نی قرار دارد و دارای یک تنه و دو انتها است. تنه اش منشوری شکل و دارای سه سطح و سه خط الراس است. انتهای فوقانی این استخوان را سر نازک نی مینامند که در بالا به زایده ای موسوم به زایده نیزه یی ختم میشود. انتهای تحتانی آنراقوزک خارجی میگویند قصبه صغری. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید