معنی ناره

ناره
معادل ابجد

ناره در معادل ابجد

ناره
 • 256
حل جدول

ناره در حل جدول

فرهنگ معین

ناره در فرهنگ معین

 • (رِ) (اِ.) زبانه ترازو، سنگ ترازو.
 • (رَ یا رِ) (اِ.) ناله، زاری.
لغت نامه دهخدا

ناره در لغت نامه دهخدا

 • ناره. [رَ / رِ] (اِ) زبانه ٔ ترازو و زبانه ٔ قپان. (برهان) (از آنندراج) (از انجمن آرا) (از ناظم الاطباء). رمانه ٔ کپان. (صحاح الفرس). شاهین ترازو (شعوری):
  ز بس برسختن زرش بجای مادحان هزمان
  ز ناره بگسلد کپان ز شاهین بگسلد پله.
  دقیقی.
  چون بود راستی معدلتش
  چه برآید ز پله و ناره.
  شمس فخری.
  رجوع به ناره شود. || سنگی که از قپان می آویزند بجهت وزن کردن اجناس. (رشیدی) (از برهان قاطع) (از آنندراج). سنگ وزن قپان یک کفه ای. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناره در فرهنگ عمید

 • زبانۀ ترازو یا قپان،

  سنگ قپان،
گویش مازندرانی

ناره در گویش مازندرانی

 • ناله – صدای ناله ی بیمار
فرهنگ فارسی هوشیار

ناره در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید