معنی نارس

نارس
معادل ابجد

نارس در معادل ابجد

نارس
 • 311
حل جدول

نارس در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نارس در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خام، کال، نپخته،

  (متضاد) پخته، رسا
فرهنگ معین

نارس در فرهنگ معین

 • (رَ) (ص مف.) کال، نپخته.
لغت نامه دهخدا

نارس در لغت نامه دهخدا

 • نارس. [رَ] (ن مف مرکب) میوه ٔ خام و نرسیده. (انجمن آرا). میوه ٔ خام و شراب خام که قابل خوردن نباشد و گاهی بر گلهای ناشکفته نیز اطلاق کنند. (آنندراج). چیزی که نرسیده و پخته نشده باشد. کامل نشده. خام. به حد کمال نرسیده. (ناظم الاطباء). نارسیده. نرسیده. خام. فج. کال. ناپخته:
  همت پستم مرا محروم کرد از کار خویش
  میوه نارس نیست دست بینوایان نارساست.
  قدسی (از آنندراج).
  نرگس اکثر از چمن نارس به نرگسدان رود
  در غریبی بیشتر طبع سخنور خورده آب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نارس در فرهنگ عمید

 • نارسیده، نرسیده،

  میوۀ خام، کال،
فارسی به انگلیسی

نارس در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

نارس در فارسی به عربی

 • اخضر، جنینی، خام، غیر ناضج
گویش مازندرانی

نارس در گویش مازندرانی

 • میوه نرسیده – کال
فرهنگ فارسی هوشیار

نارس در فرهنگ فارسی هوشیار

 • میوه خام و نرسیده، بحد کمال نرسیده
فارسی به ایتالیایی

نارس در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

نارس در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید