معنی ناردان

ناردان
معادل ابجد

ناردان در معادل ابجد

ناردان
 • 306
حل جدول

ناردان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ناردان در مترادف و متضاد زبان فارسی

لغت نامه دهخدا

ناردان در لغت نامه دهخدا

 • ناردان. (اِ مرکب) دانه ٔ انار ترش. (برهان قاطع). از: نار (انار) + دان (دانه). (حاشیه ٔ دکتر معین بر برهان قاطع). دانه ٔ انار. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا). حب الرمان. (مهذب الاسماء). اناردان. اناردانه. ناردانه. ناردانک:
  رخانش چو گلنار و لب ناردان
  ز سیمین برش رسته دو ناروان.
  فردوسی.
  همان ارزن و پسته و ناردان
  بیارد یکی موبد کاردان.
  فردوسی.
  صد و شصت یاقوت چون ناردان
  پسندیده ٔ مردم کاردان.
  فردوسی.
  بخندید و تابنده شد سی ستاره
  از آن خنده در نیمه ٔ ناردانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناردان در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

ناردان در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

ناردان در فرهنگ پهلوی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید