معنی ناربا

ناربا
معادل ابجد

ناربا در معادل ابجد

ناربا
 • 254
حل جدول

ناربا در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ناربا در لغت نامه دهخدا

 • ناربا. (اِ مرکب) آش انار. (آنندراج) (ناظم الاطباء). از: نار [انار] + با [ابا]، معرب آن نارباج. (برهان قاطع). رمانیه. اناربا: دفع مضرت [شرابی که آفتاب پرورده باشد] با سکبا و سماق و ناربا کنند. (نوروزنامه).
  زیربائی بزعفران و شکر
  ناربائی ز زیربا خوشتر.
  نظامی.
  تا بسازی در شکم از بهر حلوا صندلی
  آبنوس ناربا خور با برنج همچو عاج.
  بسحاق.
  چو نان خور بربودند از طبقچه ٔ چرخ
  در آبنوس قدح ریخت ناربا شب داج.
  احمد اطعمه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناربا در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

ناربا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) آش انار: } دفع مضرت (شرابی که آفتاب پرورده باشد) با سکبا و سماق و ناربا کنند. ‎{. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید