معنی ناراست

ناراست
معادل ابجد

ناراست در معادل ابجد

ناراست
 • 712
حل جدول

ناراست در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ناراست در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خم، خمیده، کج، کژ، معوج، باطل، ناحق، نادرست، ناصواب، خائن، دغل، دغلکار، منحرف، ناصاف، ناهموار، دروغ، کذب،
  (متضاد) راست. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ناراست در لغت نامه دهخدا

 • ناراست. (ص مرکب) چیزی که راست نباشد. (ناظم الاطباء). کژ. کج. کج و معوج. غیرمستقیم. مقابل راست به معنی مستقیم: سطح بر دوگونه است یکی راست و یکی ناراست تا جسم چگونه باشد اگر جسم راست بودسطح راست بود اگر جسم کژ بود سطح کژ باشد. (التفهیم). || ناهموار. ناصاف. که صاف و هموار و راست نیست. || ناحق. باطل. دروغ. خطا. غلط. (ناظم الاطباء). دروغ. (آنندراج). ناصواب. کذب. مقابل راست به معنی صدق و صواب و صحیح و حق:
  نگردد خاطر از ناراست خرسند
  وگر خود گوئی آن را راست مانند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناراست در فرهنگ عمید

 • کج، ناهموار،

  ناحق،

  دروغ،

  خائن، دغل،
فارسی به عربی

ناراست در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ناراست در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کژ، کج، چیز که راست نباشد، ناهموار، ناحق، دروغ
واژه پیشنهادی

ناراست در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید