معنی ناراحتی

ناراحتی
معادل ابجد

ناراحتی در معادل ابجد

ناراحتی
 • 670
حل جدول

ناراحتی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ناراحتی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آزردگی، اضطراب، بیقراری، تشویش، رنجش، سرآسیمگی، عذاب،
  (متضاد) راحتی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ناراحتی در فرهنگ معین

 • راحت نبودن، آرامش و آسایش نداشتن، اضطراب، تشویش، عصبانیت. [خوانش: (~. ) [فا - ع. ] (حامص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ناراحتی در لغت نامه دهخدا

 • ناراحتی. [ح َ] (حامص مرکب) راحت نبودن. راحت نداشتن. در زحمت بودن. عدم آرامش و آسایش. به زحمت افتادن. || خشمگینی. برآشفتگی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناراحتی در فرهنگ عمید

 • ناراحت بودن،

  عصبانیت،
فارسی به انگلیسی

ناراحتی در فارسی به انگلیسی

 • Awkwardness, Discomfort, Inconvenience, Inquietude, Irritation, Matter, Stew, Unease, Uneasiness, Unrest, Upset, Worry. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

ناراحتی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

ناراحتی در فارسی به عربی

 • ازعاج، تهیج، مرض، مضایقه
فرهنگ فارسی هوشیار

ناراحتی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ناخرسند اخنسند در پهلوی ‎ راحت نبودن آرامش و آسایش نداشتن، اضطراب تشویش مقابل راحت. یا با ناراحتی با اضطراب و تشویش با عصبانیت: ‎} با ناراحتی جمله اش را قطع کردم وگفتم. ‎{ یا به ناراحتی. با ناراحتی: } آهو با تشنج دست روی قلب خود فشرد و بناراحتی آب دهان خود را قورت داد، { عصبانیت. یا با ناراحتی. با عصبانیت. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

ناراحتی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

ناراحتی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید