معنی نارا

حل جدول

نارا

ژاپن قدیم

شهری در جزیره هونشوی ژاپن


از شهرهاى ژاپن

نارا


شهری در ژاپن که زمانی پایتخت آن کشور بود

نارا


شهری در ژاپن

نارا

کیوتو، نارا


نام قدیم ژاپن

نارا


شهر کهن ژاپن

نارا

آیه های قرآن

تصلى نارا حامیة

و در آتش سوزان وارد مى‏گردند؛


فانذرتکم نارا تلظى

و من شما را از آتشى که زبانه مى‏کشد بیم مى‏دهم،


سیصلى نارا ذات لهب

و بزودى وارد آتشى شعله‏ور و پرلهیب مى‏شود؛


اذ راى نارا فقال لاهله امکثوا انی انست نارا لعلی اتیکم منها بقبس او اجد على النار هدى

هنگامى که (از دور) آتشى مشاهده کرد، و به خانواده خود گفت: « (اندکى) درنگ کنید که من آتشى دیدم! شاید شعله‏اى از آن براى شما بیاورم؛ یا بوسیله این آتش راه را پیدا کنم!»


الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون

همان کسى که براى شما از درخت سبز، آتش آفرید و شما بوسیله آن، آتش مى‏افروزید!»


مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا

(آرى، سرانجام) همگى بخاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند، و جز خدا یاورانى براى خود نیافتند!


فلما قضى موسى الاجل و سار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهله امکثوا انی انست نارا لعلی اتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون

هنگامى که موسى مدّت خود را به پایان رسانید و همراه خانواده‏اش (از مدین به سوى مصر) حرکت کرد، از جانب طور آتشى دید! به خانواده‏اش گفت: «درنگ کنید که من آتشى دیدم! (مى‏روم) شاید خبرى از آن براى شما بیاورم، یا شعله‏اى از آتش تا با آن گرم شوید!»

معادل ابجد

نارا

252

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری