معنی نادیده گرفتن

نادیده گرفتن
معادل ابجد

نادیده گرفتن در معادل ابجد

نادیده گرفتن
  • 824
حل جدول

نادیده گرفتن در حل جدول

فرهنگ معین

نادیده گرفتن در فرهنگ معین

  • (~. گ ر تَ) (مص م.) چشم پوشی کردن، غمض عین.
لغت نامه دهخدا

نادیده گرفتن در لغت نامه دهخدا

  • نادیده گرفتن. [دی دَ / دِ گ ِ رِ ت َ] (مص مرکب) غمض عین. چشم پوشی کردن. به روی خود نیاوردن. ندیده انگاشتن. تعمیه. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نادیده گرفتن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

نادیده گرفتن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

نادیده گرفتن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

نادیده گرفتن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) چشم پوشی کردن غمض عین: ‎} طبعا نمیتوانست سهل انگاریهای زن را در بردار و بگذار و پخت و پز یا سایر امور خانه نادیده نگیرد. ‎{. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه