معنی نادرست

نادرست
معادل ابجد

نادرست در معادل ابجد

نادرست
  • 715
حل جدول

نادرست در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نادرست در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اشتباه، باطل، سقیم، سهو، غلط، غیرصحیح، مغلوط، نابجا، ناصحیح، ناصواب، جلب، خائن، خاطی، دغل، دغلکار، کج‌دست، متقلب، معوج، ناراست، ناشایسته،
    (متضاد) درست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

نادرست در فرهنگ معین

  • شکسته، معیوب، متقلب، دروغگو، بیمار. [خوانش: (دُ رُ) (ص.)]
لغت نامه دهخدا

نادرست در لغت نامه دهخدا

  • نادرست. [دُ رُ] (ص مرکب) کج. معوج. || دروغگو. || بیمار. || ناقص. || باطل. || متقلب. خائن. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نادرست در فرهنگ عمید

  • غلط،

    شکسته، معیوب،

    شخص متقلب و بدکار،
فارسی به انگلیسی

نادرست در فارسی به انگلیسی

  • Cheat, False, Crooked, Devious, Dirty, Dishonest, Foul, Improper, Inaccurate, Incorrect, Indirect, Inexact, Lying, Mendacious, Mistaken, Wrong, Tortuous, Unfair, Unsound, Unethical. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

نادرست در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

نادرست در فارسی به عربی

  • اعوج، باطل، خاطی، خطا، شریر، غشاش، غیر دقیق، غیر صحیح، غیر عادل، مزور. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

نادرست در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) کج معوج، دروغگو، بیمار، ناقص، باطل، متقلب خاین مقابل درست. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

نادرست در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

نادرست در فارسی به آلمانی

  • Falsch, Falsch, Unecht, Ungenau [adjective]
واژه پیشنهادی

نادرست در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید