معنی نادان

نادان
معادل ابجد

نادان در معادل ابجد

نادان
 • 106
حل جدول

نادان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نادان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ابله، احمق، بی‌اطلاع، بی‌خرد، بی‌دانش، بی‌سواد، بی‌شعور، بی‌عقل، بی‌معرفت، جاهل، دنگ، ساده، سفیه، عامی، غافل، غافل، کالیو، کانا، کم‌عقل، کم‌هوش، کودن، گاوریش، گول، ناشناسا، نفهم،
  (متضاد) دانا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

نادان در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

نادان در لغت نامه دهخدا

 • نادان. (نف مرکب) جاهل. ضد دانا. (حاشیه ٔ برهان قاطع). جاهل. بی علم. بی وقوف. بی عقل. احمق. گول. بی دانش. (ناظم الاطباء). بی دانش. که لفظ دیگرش جاهل است. (فرهنگ نظام). ضد دانا و آن را به عربی جاهل گویند. (آنندراج) (انجمن آرا). مغفل. سفیه. (منتهی الارب). ابله. (بحرالجواهر). ابله. کانا. جهول. غراچه. نابخرد. بی خبر. بلهاء:
  توانی بر او کار بستن فریب
  که نادان همه راست بیند وریب.
  ابوشکور.
  سخنگوی هر گفتنی را بگفت
  همه گفت دانا ز نادان نهفت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نادان در فرهنگ عمید

 • بی‌عقل، جاهل،

  بی‌سواد،
فارسی به انگلیسی

نادان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

نادان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

نادان در فارسی به عربی

 • احمق، جاهل، سخیف، غیر حکیم
فرهنگ فارسی هوشیار

نادان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • جاهل، احمق، بی دانش، ابله
فارسی به ایتالیایی

نادان در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

نادان در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

نادان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید