معنی ناحسابی

ناحسابی
معادل ابجد

ناحسابی در معادل ابجد

ناحسابی
  • 132
حل جدول

ناحسابی در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ناحسابی در لغت نامه دهخدا

  • ناحسابی. [ح ِ] (ص مرکب) در تداول عامه، کسی که به حق راضی نشود. کسی که به حرف حساب گردن ننهد.
    - آدم ناحسابی،کسی که حق و حساب نمیداند. که حرف حساب نمی زند. آشفته کار. زورگو. مقابل حسابی. رجوع به حسابی شود.
    - حرف ناحسابی، سخنی که درست و بحق و عادلانه نباشد. حرف زور. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ناحسابی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) آنکه بحق خود اکتفا نکند و حق دیگری را بخواهد بگیرد، آنکه حرف حسابی نشنود و نگوید. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید