معنی نابود شدن

نابود شدن
معادل ابجد

نابود شدن در معادل ابجد

نابود شدن
  • 417
حل جدول

نابود شدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

نابود شدن در لغت نامه دهخدا

  • نابود شدن. [ش ُ دَ] (مص مرکب) نیست شدن. ناپیدا شدن. (ناظم الاطباء). نابود گردیدن. فنا شدن. معدوم شدن. مضمحل گشتن. هلاک شدن. نیست گردیدن. فانی شدن. از بین رفتن. تفانی. زهوق. انقضاء. منقضی شدن. عدم شدن:
    گم شد و نابود شد از فضل حق
    بر مهم دشمن شما را شد سبق.
    مولوی. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نابود شدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

نابود شدن در فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

نابود شدن در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

نابود شدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید