معنی نابودی

نابودی
معادل ابجد

نابودی در معادل ابجد

نابودی
  • 73
حل جدول

نابودی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نابودی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اضمحلال، امحا، انحطاط، انقراض، انهدام، زوال، فقدان، فنا، محو، نیستی، هلاک،
    (متضاد) هستی. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نابودی در لغت نامه دهخدا

  • نابودی. (حامص مرکب) نیستی. عدم. معدومی. زوال. فناء. نفاد. اضمحلال. از بین رفتن. فنا شدن. معدوم شدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نابودی در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

نابودی در فارسی به انگلیسی

  • Annihilation, Death, Destruction, Disappearance, Downfall, Elimination, End, Eradication, Extermination, Extinction, Fate, Liquidation, Obliteration, Rack, Ravage, Ruin, Ruination, Smashup, Undoing. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

نابودی در فارسی به عربی

  • اباده، تافه، تصفیه، خراب
فرهنگ فارسی هوشیار

نابودی در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

نابودی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید