معنی نابودشدن

نابودشدن
معادل ابجد

نابودشدن در معادل ابجد

نابودشدن
  • 417
حل جدول

نابودشدن در حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

نابودشدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) نیست شدن معدوم گشتن.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید